csapatA már elmondottakból önként adódik, hogy a környezettel szemben való szívélyes magatartás mindenképpen hozzá fog járulni előbbre jutásunkhoz. Ha minden cselekedetünket gondosan átvizsgáljuk abból a  szempontból, hogy keresztülvitelének módja nem sérti-e környezetünk valamelyik tagjának érzékenységét és az esetleges veszélypontokat jó előre letompítjuk, akkor velünk szemben is így fognak eljárni adott esetben. A környezettel szemben tanúsított jóindulat láthatatlan pszichomagnetikus zónát teremt, mely állandóan körülvesz bennünket és kellemessé teszi társaságunkat. Fontos, hogy ebből a kedélyállapotból rosszindulatú egyének társaságában se engedjük magunkat kizökkenteni. Pszichikai atmoszféránk semlegesíti a rosszhiszemű intrikát. Hiába mondanak rólunk rosszat, ha egyszeri megjelenésünk mindenkiben felkelti azt az ellenállhatatlan érzést, hogy a dolog nem lehet igaz. Ha mi magunk rosszindulatúak vagyunk, és gyakran ostorozzuk kíméletlenül embertársaink hibáját, akkor a külső megjelenésünkön rajta fog tapadni valami, ami megrontja a pszichikai atmoszféránkat.

Aki sokat foglalkozik kicsinyes és alacsonyrendű dolgokkal, arra végül is ragad valami ezekből a tulajdonságokból. A gondolat, mely legtöbbet foglalkoztat bennünket, az arckifejezés, amit általában viselünk, karakterünk alaprajza megtalálja kifejezési formáját szellemi légkörünkben és a testben. Ne felejtsük el, hogy a gondolat anyag. Agyunk ugyanúgy működik, mint egy rádióleadó állomás. Minden sötét gondolat hasonló rezgésű rövidhullámnak felel meg, és az altudat nagyobb intenzitással anélkül, hogy környezetünk altudata erről tudomást ne szerezne. Márpedig a gyűlölet, elkeseredés, levertség stb. nagyon intenzív érzések. A szenvedélyes ember rendkívül erős gondolathullámokat áraszt. Ezen alapul az a sajátságos rossz érzés, amit némelyik ember senzitív egyénekre tesz. A jóindulat, lelki harmónia, öröm érzetei közül az első kettő alacsony frekvenciájú hullámokat bocsát ki, az öröm pedig magas frevenciájú hullámokat. Kellemes kiegyensúlyozott érzések és gondolatok szimpatikus atmoszférát teremtenek, szenvedélyes, rombolásra irányuló érzések és gondolatok taszító légkört képeznek. Ebben semmi csodálatos nincs. Ha két egymás mellett álló hárfa húrjai közül az egyiken egy húrt megpendítünk, a másik hárfa hasonló hangolású húrja is megszólal. Mindenki olyan érzést vált ki másokból, amilyen az egyénisége. Eminens érdekünk tehát, hogy derűt, bizalmat és optimizmust sugározzunk.

Gondoljunk intenzíven kellemes dolgokra és másokban is kellemes érzéseket fogunk kelteni!