onbizalom_novelesAz önbizalom fejlesztése kiskaliberű teljesítményekkel kezdődik. Először jelentéktelen tennivalók programszerű lebonyolítására helyezzük a fősúlyt. Végezzük el saját magunk által kiszabott munkánkat pontosan és kifogástalanul. Törekedjünk arra, hogy kis dolgokban sikereink legyenek. Hivatali ügyek elintézése, ránk bízott feladatok lehetőség szerint körültekintő lebonyolítása, szívességek, melyeket mások érdekében tesszük, nyelvleckék és tanulni valók lelkiismerete bevágása, játék, munka társalgás, minden alkalmas arra, hogy önbizalmunkat csiszoljuk rajta. Fektessünk súlyt apró dolgok tökéletes elintézésére. Lényeges pont, hogy amit elkezdtünk, azt semmilyen körülmények között abba ne hagyjuk! Megkezdett és félbehagyott munkák pestisessé teszik a levegőt. Semmi sem aknázza alá jobban a munkaerőt, mintha fiókunkban elintézetlen akták hevernek. Ne hagyjuk, hogy a tennivalók nyakunkra zsúfolódjanak. Ha valami eszünkbe jut, amit meg kellene tenni, haladéktalanul lássunk hozzá, amint időnk van. felmerülő ideák gyors előkészítése és megvalósulásukat célzó lépések tempós folyamatba tétele, ha szokásunkká vált, lendületes tetterő érzetét kölcsönzi. Már maga a tudat, hogy lehetőségeink teljesen kihasználtak, semmit sem mulasztottunk, s minden lépést idejekorán megtettünk, önbizalmat ad.

A „csökkentértékű komplexumot” azonban nemcsak gyakorlati oldaláról kell tűz alá vetni, hanem szellemi szempontból is. Miután idáig néhány ezerszer ismételgettük magunkban, hogy nincs sikerünk, nem bízunk magunkban, biztosan a jövő sem hoz számunkra mást, mint ami eddig volt, sőt esetleg minden rosszabb lehet – most kétszeranyiszor kell magunkban ismételnünk ezeknek a gondolatoknak az ellenkezőjét. Pszichikai gátakat kell építenünk rossz szuggeszciók ellen. Az altudat olyan, mint egy viasz-lemez, készségesen felvesz minden sugallatot, amit elég gyakran ismételnek. A legerősebb képzetcsoport mindig az lesz, melyet legtöbbször ismételünk. Legyen rá gondunk, hogy a siker és önbizalom képzetei kerüljenek túlsúlyba. Foglaljuk tömör és világos szavakba kívánságainkat, naponta négyszer álljunk a tükör elé, és nézzünk szembe magunkkal. Mondjuk el nagyon lassan intenzív figyelemmel, amit kívánunk. Meg leszünk lepve, hogy rövid néhány hónapi gyakorlás után mekkora változást foguk magunkon tapasztalni. Kezdetben ellenséges altudatunk lassan szövetségessé válik, s a bizonytalanság érzete elkopik.